Skip navigation

.

Kijk naar verschillende periodes uit zestig jaar verbeelden!

( door op de afbeeldingen te klikken wordt een vergroting zichtbaar )

.

.

.

.

In 1950 togen Norbertijnen van de Abdij van Berne (Heeswijk-NB) in een vrachtwagen naar de rand van de Veluwe, waar abt Ondersteijn het kleine landgoed “De Essenburgh” had gekocht om er een nieuwe stichting te beginnen. Jan de Kort (geboren 1924, overleden 3 januari 2017) behoorde bij de eerste lichting en heeft zich al die jaren een vaste bewoner van de kloostergemeenschap mogen noemen.


Al vroeg bleek Jan aanleg en interesse te hebben voor de beeldende kunst. Na zijn priesteropleiding werd hij in 1954 aangenomen op de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Zijn beeldontwikkeling is opmerkelijk geweest. Al snel na zijn academie werd zijn werk steeds abstracter. Een opzienbarende stap in de belevingswereld van die tijd. Er is moed voor nodig om de realistische verbeelding los te laten en toch tot een overtuigend beeld te komen. Deze stijlontwikkeling heeft hij met open vizier aangedurfd. Zijn speelse creativiteit hielp hem vrijmoedig te experimenteren. Jan’s werk heeft altijd een lading meegekregen die het esthetische oversteeg. Steeds is hij in beelden zijn eigen vertaling blijven zoeken om het innerlijk ervaren tastbaar te maken.


In 1996 werd Jan getroffen door een CVA, en raakte halfzijdig verlamd. Het weerhield hem er niet van dóór te gaan, opnieuw te zoeken naar zijn eigen vertalingen. Sindsdien kent zijn werk een sterke versobering en beheersing. Daarin valt vooral zijn kracht op om de verhoudingen in zijn composities tot in het uiterste door te voeren. Met de grote eenvoud in zijn huidige werk wordt de essentie van een innerlijk verbeelden subtiel en ook krachtig vertaald.
Het werk van De Kort heeft ook raakvlakken met diverse kunststromingen uit de vorige eeuw. Rond zijn academietijd was er het expressionisme van Picasso en Beckman en later het abstract-expressionisme met namen als Willem de Kooning, Barnett Newman en Mark Rothko.


Jan heeft meerdere exposites gehad op verschillende plaatsen in Nederland. In de jaren zeventig kreeg hij diverse opdrachten voor kerken, scholen en openbare gebouwen.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: